Leverans och installation

 

Vi har en fast installationsprislista när det gäller installation på befintligt el- och vattendon inom en tre mils radie. Skulle ni behöva att el eller vatten installeras om kan vi ordna med elektriker och rörmokare. Våra installatörer är kvalificerade att utföra respektive installation. Informera oss vid köptillfället hur det ser ut hemma hos er med uttag, spänningar m.m. så att det är rätt installatör som kommer dit.

Se gärna till att skydda golv och lös egendom innan vi kommer. Vi kan behöva ta in produkter med hjälp av en kärra och då är det bra om golven skyddas så det inte blir några märken. Lösa saker som kan komma i vägen när vi bär in, ofta tunga och lite otympliga varor ser vi gärna också att ni plockat bort så att det inte finns någon risk att dom ramlar ner och går sönder.

Det är alltid svårt att beskriva hur installationsplatsen ser ut. Frågor som: Finns eluttagen tillräckligt nära? Är vattnet draget på ett speciellt sätt? Frågor som kanske inte är så enkla att svara på. Ifall utrustningen i hemmet och de orginaltillbehör som följer med maskinen inte räcker till t.ex. att en slang är för kort eller att vi behöver komplettera med material för att installationen skall bli klar debiterar vi det i efterhand.